• Συνδυαστική θεραπεία
    Συνδυαστική θεραπεία είναι η συνδυασμένη εφαρμογή υπερηχητικής

    και ηλεκτρικής διέγερσης.

    Ενδείξεις

    Η συνδυαστική θεραπεία χρησιμοποιείται συνήθως για την μείωση των μυικών σπασμών