• Θεραπευτική Μάλαξη
    Η μάλαξη είναι ο χειρισμός των επιφανειακών και εν τω βάθει στιβάδων του μυϊκού και συνδετικού ιστού, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, τη συνδρομή στην επουλωτική διαδικασία και την προαγωγή της χαλάρωσης και ευεξίας.

    Λειτουργεί σε συνεργασία με το κυκλοφορικό, το μυοσκελετικό και το νευρικό συστημα, ενώ προσβλέπει στη βελτίωση  της αναπνοής και οξυγόνωσης των κυττάρων καθώς και στην απομάκρυνση των τοξίνων από τους ιστούς.