• Ηλεκτροθεραπεία
  H ηλεκτροθεραπεία είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα που χρησιμοποιείται στη φυσικοθεραπεία και βασίζεται στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για θεραπευτικό σκοπό. Ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε, χρησιμοποιούμε και διαφορετικό τύπο ρεύματος. Η ηλεκτροθεραπεία χρησιμοποιείται για την αναλγητική της δράση, για την ικανότητά της να βελτιώνει την κυκλοφορία και τον κινητικό έλεγχο, να προλαμβάνει την μυϊκή ατροφία και δυσκαμψία, να ενισχύει την μικροκυκλοφορία και την πρωτεϊνική σύνθεση ώστε να επουλωθούν οι μυοσκελετικοί τραυματισμοί, να θεραπεύει την νευρομυϊκή δυσλειτουργία κ.α.

   Διαχείριση του πόνου

  Διαχείριση του πόνου σημαίνει χρήση ηλεκτρικής διέγερσης για ανακούφιση του πόνου.

  Ενδείξεις

  Συμπωματική ανακούφιση του χρόνιου, επίμονου πόνου. Η διαχείριση του πόνου συνδέεται με μετατραυματικές ή μετεγχειρητικές παθήσεις.

  Μυική διέγερση

  Μυική διέγερση σημαίνει χρήση ηλεκτρικής διέγερσης για αντιμετώπιση της μυικής δυσλειτουργίας

  Ενδείξεις

  • Χαλάρωση των μυικών σπασμών
  • Πρόληψη ή καθυστέρηση εμφάνισης αχρησίας λόγω ατροφίας
  • Αύξηση της τοπικής κυκλοφορίας του αίματος
  • Επανένταξη των μυών
  • Άμεση μετεγχειρητική διέγερση των γαστροκνήμιων μυών για την πρόληψη φλεβικών • θρομβώσεων
  • Διατήρηση ή αύξηση του εύρους κίνησης

   Κυματομορφές ρεύματος

  • 4-Πολικά παρεμβαλλόμενα Ρεύματα
  • Διφασικά Παλμικά Ρεύματα (TENS)
  • Προδιαμορφωμενα
  • Ρώσικη Διέγερση
  • Μικρορεύματα
  • Υψηλή Τάση
  • Διαδυναμικά Ρεύματα
  • Παλμικά Ρεύματα IG
  • Γαλβανικό Ρεύμα
  • Φαραδικό Ορθογώνιο ή Τριγωνικό ρεύμα
  • Trabert ,Reyma 2-5